Tag Archive: תקיפה מינית

מה ההבדל בין הטרדה מינית לתקיפה מינית מבחינת החוק?

בישראל, מבוצעות מדי שנה אינספור עבירות מין. בין העבירות האלה, כולן פסולות כמובן, אפשר למצוא כאלה שנחשבות לחמורות יותר מבחינת הענישה, ולעומתן כאלה אשר העונשים הכרוכים בהן צנועים יותר. הבעיה היא שהגבולות בין ההגדרות השונות של עבירות המין לא ברורים…
Read more