Tag Archive: עו"ד פלילי שרון נהרי

קבלת דבר במרמה

fraud-prevention-3188092_640

דרגו את הכתבה! מרמה היא אמירת שקר והצגתו כעובדה. למרות שאין זו עבירה פלילית לשקר, אם אמירת השקר מובילה לפגיעה ברכוש, היא כרוכה בעבירה פלילית. לכן, קבלת דבר במרמה הוא מצב שבו אדם משקר, במחדל או ביודעין, על מנת להשיג…
Read more