Tag Archive: בני נוער

עבירות מין המבוצעות ע"י קטינים – בראי בית המשפט

עבירת מין בקטינים

דרגו את הכתבה! אין הרבה עבירות החמורות יותר מאשר עבירות המין למיניהן. התמונה לגבי העבירות הופכת למורכבת יותר כאשר אחד המעורבים הוא קטין, ועל אחת כמה וכמה כששני הצדדים עונים להגדרה זו. המאמר הנוכחי בוחן את ההתבוננות המשפטית על הנושא…
Read more