Tag Archive: אינוס

האם ירוכך עונשם של נאשים באיומים, סחיטה ובאונס בגלל גילם?

האם ירוכך עונשם של נאשים באיומים, סחיטה ובאונס בגלל גילם? 5 (100%) 1 vote בYnet פורסם לאחרונה כי שני צעירים, בני 18 ו19 סחטו קטינה בת 15 באמצעות אפליקציית אינסטגרם על מנת לבצע בה אינוס. אחד מהאנשים, הנער בן ה-19…
Read more

גיל ההסכמה והשלכותיו על הפן הפלילי של קיום יחסי מין

גיל ההסכמה - עורך דין פלילי עבירות מין

גיל ההסכמה והשלכותיו על הפן הפלילי של קיום יחסי מין 5 (100%) 1 vote במדינות רבות בעולם, קיים המושג 'גיל ההסכמה' – והכוונה במושג זה היא לגיל המינימום שבו אדם נתפס כבוגר מספיק על מנת לתת הסכמה לקיום יחסי מין…
Read more