אונס

אונס
אונס

אונס

אונס הינו מעבירות המין היותר חמורות בעיני הדין הפלילי, והענישה עליה יכולה להגיע גם ל- 16 ואף ל- 20 שנות מאסר. עבירה זו מוגדרת כבעילה וקיום יחסי מין עם אדם אחר שלא בהסכמתו החופשית וכנגד רצונו, בין אם על ידי כפייה פיזית, התנהגותית או מילולית. מדובר ביחסי מין שהיה בהם אקט של חדירה לאיבר המין, בין אם באמצעות איבר מין, איבר גוף אחר או חפצים. חשוב להדגיש כי האשמה במעשה אונס כרוכה בפתיחת תיק ורישום פלילי, מהווה כתם כבד על הנאשם ומשפיעה על חייו האישיים והמקצועיים באופן דרמטי.

הגדרת עבירת אונס

בסעיף 345 לחוק העונשין מפורטים מצבים ומקרים המוגדרים בחוק כאונס. ראשית, נדרש שיהיה במעשה אלמנט של בעילה על ידי החדרת איבר או חפץ לאיבר המין של הקורבן. שנית, נדרש שיתקיים גם אלמנט של חוסר הסכמה. יש לציין כי ההגדרה מתייחסת לקורבן שהינה אישה בלבד, בעוד שאינוס המבוצע בגבר מתייחס לעבירות מין מסוג מעשה סדום.

התייחסות ופרשנות החוק לעבירת אונס

חשוב להבין כי שני האלמנטים הנדרשים לקיום עבירות אונס, בעילה וחוסר הסכמה, מהווים גורמים הפתוחים לפרשנויות שונות של בית המשפט. כך לדוגמא, חוסר הסכמה יכול להתפרש גם מעצם שתיקת הקורבן וגם אם אינה מתנגדת למעשה הבעילה. מדובר בין היתר במקרים בהם הקורבן הייתה מעורפלת, מסוממת, שיכורה או שלא בהכרה. יתרה מכך, יתכנו מצבים שבהם גם אם לכאורה  הצד השני הסכים, בית המשפט יכול להחליט כי מדובר במעשה אונס. למשל, אם ההסכמה למעשה הבעילה נבע מחשש ופחד מפני פגיעה נפשית או פיזית. גם במקרים בהם הסכמה ליחסי המין הושגה במרמה, למשל על ידי התחזות לאדם אחר, יכול בית המשפט לקבוע כי מדובר בעבירת אונס. חשוב להדגיש כי לאורך השנים נטייתם הפרשנית של בתי המשפט היא לחומרה.

מעשה אונס כנגד קטינות

גם לגיל הקורבן יש משקל נכבד בהגדרת מעשה בעילה כאונס. כך לדוגמא, בעילת קטינה שטרם מלאו לה 14 שנים, וגם אם בוצעה בהסכמתה המלאה ומרצונה החופשי, נחשבת בעיני החוק כמעשה אונס. זאת מכיוון שהחוק אוסר על קיום יחסי מין עם קטינות שטרם מלאו להו 14 שנה, עקב חוסר בשלות ובגרות נפשית ומינית של הקטינה, ואי יכולתה להבין את המשמעויות וההשלכות האקט המיני. במידה והאקט המיני בוצע בהסכמה עם קטינה שגילה בין 14 ל- 16 שנים, עדיין נחשב המעשה  לעבירה המוגדרת בחוק כבעילה אסורה בהסכמה.

הליך האישום בעבירת אונס

אדם שהוגשה כנגדו תלונה בגין מעשה אונס יידרש לעמוד בפני חקירה משטרתית ואף מעצר,וזאת בהתאם לנסיבות ולחומרת המקרה. אל חקירה מומלץ להגיע רק לאחר הכנה עם עורך דין פלילי מטעמו של החשוד. כמו כן, חשוב לדעת כי במקרה של חשוד באונס שיש לו הרשעות קודמות,משתנה לרעה יחס החקירה והתביעה הן בדרישות הענישה והן באופן התנהלות ההליכים. מעבר לכך, מי שנפגעה מעבירת אונס יכולה הגיש במקביל לתביעה הפלילית מטעם המדינה, גם תביעה אזרחית לצורך קבלת פיצויים כספיים. כלומר, מרגע שהוגשה תלונה במשטרה מתחילה לנוע מערכת שקשה מאוד לעצור, כך שעל החשוד לפנות במהירות האפשרית לעו"ד פלילי בעל ניסיון רב בתחום.

צוות האתר

זקוקים לעורך דין פלילי בתחום עבירות המין? אנו נעניק לכם את המידע הנחוץ באשר לסוגיות אלה בראי המשפט הפלילי. ניתן ליצור קשר לייעוץ ראשוני!

More Posts