קבלת דבר במרמה

מרמה היא אמירת שקר והצגתו כעובדה. למרות שאין זו עבירה פלילית לשקר, אם אמירת השקר מובילה לפגיעה ברכוש, היא כרוכה בעבירה פלילית. לכן, קבלת דבר במרמה הוא מצב שבו אדם משקר, במחדל או ביודעין, על מנת להשיג הנאה אישית או רווח אישי.

כך, למשל, קבלן שיפוצים שקיבל כספים מראש בגין ביצוע שיפוצים במבנה ולא ביצע את העבודה, קיבל דבר במרמה. או כשאדם משקר על יכולות שיש לו על מנת להתקבל למשרה מסוימת, קיבל את המשרה במרמה. עבירה זו עשויה לכלול אף פגיעה בגוף ולא ברכוש בלבד, לדוגמא, אונס במרמה.

לשון החוק היא שהעונש הצפוי על לאדם שמקבל דבר במרמה עומד על מאסר בפועל הנמשך כשלוש עד חמש שנים. מאמר זה מסביר מהם המאפיינים והרכיבים של קבלת דבר במרמה, מה הם העונשים הצפויים לאדם העובר עבירה זו וכיצד עו"ד פלילי יכול לסייע.

רכיבי ומאפייני קבלת דבר במרמה

הפיתוי להשיג רכוש או מצבים ללא מאמץ הוא גדול, ורוב האנשים שחוטאים בקבלת דבר במרמה, במיוחד אם הם נוקטים בשיטות אפלות  וערמומיות להשגת טובת ההנאה שלהם, נוטים להחזיק בדעה השגויה לפיה עבירות על החוק שבוצעו בהסתר לא יתגלו וניתן יהיה לחיות בשלום עם העבירה.

 

כך, למשל, סוכן נדל"ן שמכר דירה או שטח נדל"ן אותו אינו רשאי למכור, וקיבל את הכספים בגין העסקה, עלול לתת את הדין ולהישפט על קבלת דבר במרמה.

קבלת דבר במרמה: לשון החוק

בסעיף 415 לחוק העונשין נקבעת מרמה כטענה עובדתית שקרית הנטענת בעל פה, בכתב או באמצעות פעולה, לגבי נושא שהיה בעבר, קיים היום או שעתיד להתרחש, ושהאדם שטוען אינו מאמין שטענותיו אמיתיות, או שהוא יודע שאינו אומר את האמת.

במילים אחרות, על מנת לחטוא בעבירת קבלת דבר במרמה, צריכה להתבצע טענה שקרית מודעת. לכן, אם אדם שטען אמירה כוזבת, אך לא היה מודע לדבר השקר, אינו נשפט כעובר על החוק ואינו צפוי לקבל את העונשים הקבועים.

קבלת דבר במרמה: השגת טובת הנאה באמצעות שקר

כדי להישפט ולקבל את העונשים בחוק על קבלת דבר במרמה, צריך להתקיים מצב בו אדם ניצל בזדון אדם אחר לשם השגת טובת הנאה אישית, גם אם העבירה בוצעה בשוגג או ביודעין, וגם אם היא כוללת העלמת מידע חיוני לצורך השגת טובת ההנאה.identity-theft-2708855_640

למעשה, כדי לחטוא בקבלת דבר במרמה, יש להוכיח שמשהו הושג בפועל כתוצאה מהרמאות, כולל טובות הנאה שונות, זכויות עסקיות או רפואיות, או השגת נכסים מוחשיים או לא מוחשיים.

על מנת שאדם יימצא אשם בעבירה זו, קיימת חובת הוכחת הקשר הסיבתי הממשי בין מעשה העבירה לבין קבלת משהו מאדם אחר, שלא כיושר. בנוסף, יש להוכיח שהאדם שנחשד בקבלת דבר במרמה טען טענה עובדתית ולא טענה אחרת כלשהי הכוללת סברה או דעה אישית.

ביצוע העבירה במודע

החוק קובע את ההיבט הנפשי הכרוך בעבירת קבלת דבר במרמה, והוא שהאדם שביצע את העבירה, ביצע אותה מתוך מודעות מפוכחת לנסיבות ולהתנהגותו, וכי גרם לתוצאות ממשיות באמצעות השקר. ניתן להוכיח יסוד נפשי זה אף באופן של שימוש בחזקת כלל הציפיות, או באופן של שימוש בחזקת העיוורון.

קבלת דבר במרמה: העונשים הצפויים הקבועים בחוק

בסעיף 415 לחוק העונשין נקבע שאדם שנשפט והורשע בעבירה הכרוכה בקבלת דבר במרמה, צפוי לקבל עונש של שלוש שנות מאסר.

אם נמצא כי העבירה בוצעה בנסיבות חמורות, העונש עלול להגיע גם לחמש שנות מאסר בפועל. אופי הנסיבות החמורות אינו קבוע בחוק, והקביעה מתבצעת בהתאם להיקף הנסיבות ומידת ביצוע העבירה.

צוות האתר

זקוקים לעורך דין פלילי בתחום עבירות המין? אנו נעניק לכם את המידע הנחוץ באשר לסוגיות אלה בראי המשפט הפלילי. ניתן ליצור קשר לייעוץ ראשוני!

More Posts

Leave a Comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *